Usługi wiertniczo-strzałowe

Kompleksowe usługi wiertniczo-strzałowe świadczone przez Spółkę D&B obejmują:

  • opracowanie dokumentacji strzałowej i metryk strzałowych,
  • projektowanie prac wiertniczo-strzałowych,
  • skanowanie ociosów ścian,
  • dobór parametrów strzelania do warunków geologicznych,
  • wiercenie otworów przy użyciu wiertnic hydraulicznych z dolnym i górnym młotkiem,
  • załadunek MW do otworów strzałowych,
  • nadzór nad wykonywaniem prac wiertniczo-strzałowych.